PROVOZNÍ PODMÍNKY

Chalupa se pronajímá po složení kauce 3000 – 5000Kč. Bez uhrazení kauce se rezervace ruší.

Kauce je vratná a pronajímatel ji zašle zpět na účet nájemce ihned po ukončení pobytu. Po příjezdu hosté předloží svůj platný občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Odpovědný zástupce může za  apartmán nebo chalupu sepsat Předávací protokol. Bude rovněž provedeno doplacení ubytování v hotovosti  (doplatek za ubytování a kauce 5000 Kč za objekt, nebyla-li dříve uhrauzena). Poté budou předány klíče od objektu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo vstupu do všech prostor chalupy za účelem nezbytné údržby a oprav atp.

Příjezd na chalupu je zpravidla v 15.00 hod, odjezd do 10.00 hod, do této doby je povinen ubytovaný chalupu uvolnit. Pokud nebude navazovat další ubytování, je vždy možno domluvit individuální příjezd i odjezd. Při odjezdu vrací majitel ubytovanému hostu kauci, případně sníženou o úhradu škod na mejtku.

Je zakázáno poškozovat vybavení chalupy a venkovních prostor, které náleží k objektu pronajímatele, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Pronajímatel má právo vyžadovat náhradu škody a tuto strhnout z vratné kauce, popřípadě vyžadovat další náhrady škody.

Ubytovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za majetek a zdraví ubytovaných.

Ve všech prostorách objektu se nesmí bez souhlasu majitele přemísťovat nábytek a zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrických instalací, vodovodních a instalačních zařízení.

V případě poruchy zařízení informuje nájemce telefonicky pronajímatele.

Pro individuální nastavení topného systému je nutné požádat pronajímatele, hosté si regulují teplotu prostorovými termostaty.

V celém domě je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!

Pro opékání a táborák hosté používají ohniště, pro grilování gril, který bude postaven mimo prostor chodníků a dřevěného ochozu. Zákaz rozdělávání ohňů v lese a poblíž lesa.

Ubytování s domácími zvířaty není možné s ohledem na další hosty, kteří mohou být citliví na zvířecí alergeny.

Vchodové dveře je v době nepřítomnosti nutno zamykat a zabránit nepovolaným osobám v pohybu po objektu. Okolí chaty a hlavní příjezdová komunikace jsou monitorovány kamerovým systémem.

V den odjezdu je nájemce povinen provést základní závěrečný úklid (vyluxovat podlahy, umýt a uklidit nádobí, uklidit odpadky). Nájemce předá objekt v čistém a uklizeném stavu. K úklidu má nájemce k dispozici vysavač a veškeré úklidové prostředky. Veškeré odpady budou vytříděny do pytlů na odpad, sklo a plasty. Gril bude vyčištěn a venkovní prostory zameteny.

Za neprovedení závěrečného úklidu si pronajímatel vyhrazuje právo účtovat částku až 1000,- Kč 

Pokud nájemce ztratí klíče od vstupních dveří do objektu, pronajímatel si ponechá kauci v plné výši.

Přísný zákaz donášení lyžařských bot do pokojů a pohybování se po chatě v lyžařských botách.

V případě porušení dohodnutých pravidel, ničení či poškozování zařízení chalupy nebo jiného chování, které je v rozporu s dobrými mravy si pronajímatel vyhrazuje právo ukončit jednostranně pronájem chaty.

Dodržujte prosím noční klid od 22 do 6 hodin.

Seznam vybavení – elektrospotřebičů:

Vysavač, fén, topinkovač, toastovač, espresso, rychlovarná konvice, sendvičovač, lednice s mrazákem, pračka, sušička, 6 x TV JVC. Na vyžádání je možno dodat žehličku a herní konzoli ps4.

Povlečení k přistýlkám je umístěno v úložných prostorech pohovek v obyváku.

© Chata Hrozenka | 2019